Programok

Oázis

A Brassói Családközpont támogató csoportot indít sajátos nevelési igényű gyerekeket nevelő szülők számára, az Oázist.
*(sajátos nevelési igényű= SNI, cerințe educaționale speciale = CES)


A csoportba olyan szülők jelentkezését várjuk, akik:  • rájöttek, hogy olyan gyereket (is) nevelnek, aki másképp fejlődik, mint testvérei vagy kortársai;

  • nem biztosak abban, hogy milyen intézményekhez, szakemberekhez forduljanak kérdéseikkel, gondjaikkal;

  • már eljutottak egy diagnózisig;

  • belefáradtak a gyerekeiket érő megjegyzésekbe;

  • fontos számukra, hogy olyan szakemberekkel beszélhessenek, akik személyesen is érintettek;

  • szükségét érzik egy töltekező beszélgetésnek.


A csoport lehetőséget biztosít a résztvevők számára arra, hogy:  • támogató közegben beszélhessenek a gyerekeik, családjaik történetéről, az ebből fakadó nehézségeikről, a gyógyulás módjairól,

  • elinduljanak vagy tovább lépjenek a feldolgozás útján.


A csoport vezetői: Nagy Emőke gyógypedagógus és Farkas Zsófia mentálhigiénés szakember.


*A SNI illetve a CES fogalmainak meghatározása
A sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek meghatározása Magyarországon a jelenleg hatályos köznevelési törvény szerint így hangzik:


Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral)
küzd.


2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről


A román terminológiában az SNI megfelelője a Cerinţe educaţionale speciale (CES) kifejezés, a tanügyminisztérium által kiadott törvényben ez a meghatározás áll:


Cerinţe educaţionale speciale (CES) – necesităţile educaţionale suplimentare, complementare obiectivelor generale ale educaţiei, adaptate particularităţilor individuale şi celor caracteristice unei anumite deficienţe/dizabilităţi sau tulburări/dificultăţi de învăţare ori de altă natură, precum şi o asistenţă complexă (medicală, socială, educaţională etc.)


ORDIN Nr. 5574 /7 octombrie 2011
pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea serviciilor de sprijin educaţional pentru copiii, elevii și tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integrați în învățământul de masă


Tehát a valamilyen akadályozottsággal, fogyatékkal vagy részképesség zavarral élő gyerek gyógypedagógiai fejlesztésre szorul. A közoktatási törvény szerint joguk is van ehhez a fejlesztéshez.


A sajátos nevelési igény (SNI) fogalmának tágabb értelmezése azokat a különleges bánásmódot igénylő gyermekeket jelöli, akiknek állandó vagy átmeneti jelleggel fizikai, biológiai, pszichikai, intellektuális, családi vagy szociokulturális okok miatt egyéni, a többségtől eltérő nevelési-oktatási szükségleteik vannak. A fogyatékkal élők mellett ide tartoznak a tanulási nehézséggel, magatartászavarral küzdők illetve a kivételes képességű tanulók. A sajátos nevelési igény nem orvosi vagy pszichológiai értelemben vett diagnózis, hanem az oktatás területén való többletjogosultságok biztosítása érdekében bevezetett iskoláztatási kategória.”

Author


Avatar